NGƯỜI THẬT VIỆC THẬT

“LỰC SĨ” KHỎI SUY THẬN ĐỘ 4 NHỜ THỰC DƯỠNG

“LỰC SĨ” KHỎI SUY THẬN ĐỘ 4 NHỜ THỰC DƯỠNG, SẮP ĐƯỢC LÊN CHỨC TRỜI BAN TẶNG Trong những tuần vừa qua, có nhiều người bị bệnh suy thận nhắn tin và điện thoại hỏi tui thế này: “Ăn thực dưỡng có...

Xem tiếp

THOÁT UNG THƯ “HIẾM LẠ” -

THOÁT UNG THƯ “HIẾM LẠ” NHỜ THỰC DƯỠNG LIÊN HOÀN HIỆN ĐẠI KẾT HỢP NHIỀU “PHÁP”Chia sẻ sự việc thoát ung thư hay bệnh nan y nhờ thực dưỡng cho báo chí còn hơn xây chùa. Tại vì, khi sự...

Xem tiếp