ĐẬU XANH 500gr

50,000₫

CẢI NGỌT 300gr

20,000₫

CÀ MEN TRÁNG MEN

400,000₫

ỔI SẠCH 1kg

35,000₫

NẤM MÈO KHÔ 100gr

25,000₫

TRỨNG GÀ TA

55,000₫

TAMARI THUẦN CHAY

80,000₫

CƠM TRỘN CÀ RI

45,000₫