CHẢO LÒNG CẠN 26CM

348,000₫

CHẢO LÒNG SÂU 22CM

370,000₫

CHẢO LÒNG SÂU 28CM

419,000₫

CHẢO LÒNG SÂU 30CM

458,000₫

CỐI LÀM SỮA

1,550,000₫