CAFÉ NGŨ CỐC ĐỨC

220,000₫

TRÀ BANCHA LÁ 100gr

35,000₫

TRÀ CỦ SEN

45,000₫

TRÀ BANCHA LÁ 500gr

160,000₫

TRÀ BANCHA CÀNH

80,000₫

TRÀ GẠO LỨT

45,000₫