%

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

Ghi Chú:

- Chương trình chỉ áp dụng cho tất cả các khách hàng lần đầu tiên đặt hàng tại Nhà Lành.

- Áp dụng chiết khấu 10% cho 01 lần đặt hàng duy nhất.

- Thời gian áp dụng đến hết tháng 6/2019 hoặc khi nào có thông báo mới.

- Chính sách bán hàng nhà Lành Tại Đây