LÀM SAO ĐỂ HẾT BỆNH?

PHÁC ĐỒ ĐỂ CHỮA BỆNH-GIỮ GÌN SỨC KHỎE TỐI ƯU

Cơ thể con người là mộ thể thống nhất không thể tách rời. Hoạt động của mỗi cơ phận, chức năng đều có mối liên hệ chặt chẽ với các cơ phận, chức năng khác. Việc phân chia từng bệnh và điều trị là một thiếu sót lớn vì không giải quyết được gốc của vấn đề bệnh tật. Giải pháp không ngoan chính là áp dụng một liệu pháp tổng thể để giúp phục hồi để, toàn diện, nhanh nhất và an toàn nhất.

1. ĂN UỐNG QUÂN BÌNH: tối đa hóa dinh dưỡng và giảm thiểu chất độc.

2. CẢI THIỆN ĐƯỜNG RUỘT: giống như bộ rễ cây hấp thu dinh dưỡng

3. DÙNG CÁC LOẠI THỨC ĂN, THỨC UỐNG CÓ TÍNH NĂNG TÍNH DƯỢC CHUYÊN BIỆT CHO TỪNG BỆNH. 

4. GIẢM THIỂU CÁC TÁC NHÂN NGUY HẠI ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠ THỂ.

5. SỬ DỤNG CÁC LIỆU PHÁP BỔ TRỢ LƯU THÔNG KHÍ HUYẾT, TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH.

6. ÁP DỤNG CÁC TRỢ PHƯƠNG GIÚP THÚC ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH THẢI ĐỘC, KÍCH THÍCH HỆ NỘI TIẾT VÀ HỆ MIỄN DỊCH HOẠT ĐỘNG.

7. SỬ DỤNG CÁC LOẠI THUỐC TỰ NHIÊN TRỢ LỰC NHANH TRONG GIAI ĐOẠN BAN ĐẦU CƠ THỂ CÒN YẾU.